O SPOLEČNOSTI OLKAT STAV

 

Stavební společnost OLKATSTAV spol. s r.o. vznikla v roce 2014 transformaci firmy OLESA, která svou činnost zahájila v roce 1998. V současné době firma podniká v oboru stavebnictví již 21 rok. Jsme držitelem mnoha certifikátů  Dosavadní úspěšné roky nás přesvědčily, že i v silném konkurenčním prostředí lze vybudovat prosperující a korektně jednající firmu. Dobrá pověst, která nás provází je základem našich úspěchů a chceme ji i nadále udržet. Cílem naší společnosti je tvořit solidní stavební firmu, která bude poskytovat kvalitní práci, dobré záruky a současně vycházet zákazníkům vstříc ve všech oblastech naší činnosti. Realizujeme zakázky v Praze a okolí. Cílem naší společnosti je, vždy spokojený zákazník.
 
Společnost má v současné době 40 stálých zaměstnanců. Tento počet se zejména v letní sezoně rozrůstá. Navíc umožňujeme práci stálým a prověřeným subdodavatelům. V takovém případě je spolupráce ošetřena smlouvou podepsanou oběma stranami, kde jsou i taxativně stanoveny podmínky spolupráce a povinnosti každé ze smluvních stran.
 
Nakupované činnosti a služby jsou řízeny a kontrolovány. Práce se uskutečňují pod vedením pracovníků společnosti dle schválení nabídky se zákazníkem. Pravidelnou kontrolou každé stavby zajišťujeme její správný průběh a snadnou komunikaci se zákazníkem. Jsme schopni provádět práce malého i velkého rozsahu a operativně upravovat rozsah stavebních prací dle požadavků zákazníků.
 
Věříme, že i ve Vás najdeme další spokojené zákazníky.